IV-1

Одељењски старешина Александра Тодоровић, проф. енглеског језика

1.      Асани Ана

2.      Белић Дуња

3.      Витковић Петар

4.      Демијаненко Катарина

5.      Јанићијевић Марија

6.      Крстић Валентина

7.      Куч Катарина

8.      Лазаревић Матеја

9.      Ловрић Сања

10.    Миладиновић Ана

11.    Милић Сара

12.    Михајловић Ана

13.    Николић Наталија

14.    Османи Дајана

15.    Петровић Тања

16.    Ралевић Маша

17.    Ристић Јована

18.    Стевић Ива

19.    Стефановић Марија

20.    Стојиловић Милан

21.    Томић Лара

22.    Цветановић Ана

23.    Шимшић Анђела

24.    Шимшић Ивана