Директор

Душко Бабић, директор,  рођен  1959. године, у Гламочу. Завршио је Групу  за југословенске и општу књижевност на Филолошком факултету у Београду (1983). На истом факултету је докторирао на тему: Мистичко искуство у песништву српског романтизма (2003).

До сада је објавио следеће књиге: Позориште ирационалног – студије о драми Александра Поповића, Матица српска, Нови Сад, 1988; Тескобе, „Рад“, Београд, 1997; Песме српског солдата, „Рад'', Београд, 1998; Трпија, „Ослобођење“, Српско Сарајево, 2001; Мистика српског романтизма, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево, 2004. и Народ на међи, СКЗ, Београд, 2012.

Аутор је више уџбеника и приручника из књижевности за средње школе. У разним часописима  објавио је преко стотину радова различитих жанрова – есеја, чланака и књижевних критика. Аутор је два акредитована семинара за стручно усавршавање за школску 2011/2012. годину: Активна настава српског језика и књижевности и Мотивација за учење код ученика.