КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ 2018

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ

2018/2019. ГОДИНУ

 

 

2018. г.

Пријављивање кандидата за пријемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

петак-субота-

недеља-

понедељак

11-14.05. од 9-14 ч

Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима

субота-недеља.

02. и 03.06. 10-12 ч

Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и филолошким одељењима, одељењима за ученике са посебним способностима за физику, одељењима за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику

среда

06.06. до 8 ч

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита

(детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

четвртак

07.06. од 8-16 ч

Коначни резултати пријемних испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

петак

08.06. до 12 ч

Завршни испит - тест из српског (матерњег) језика

понедељак

18.06. од 9-11 ч

Завршни испит - тест из математике

уторак

19.06. од 9-11 ч

Завршни испит - комбиновани тест

среда

20.06. од 9-11 ч

Објављивање коначних резултата завршног испита

четвртак

28.06. од 8 ч

Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података

петак и субота

29. и 30.06. од 8 до

15 ч

Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

недеља

08.07.од 8 ч

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

недеља

08.07. до 20 ч

Упис ученика у средње школе - први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе

понедељак и

уторак

09. и 10.07. од 8 до

15 ч