ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ о намери спровођења поступка јавне набавке ЕКСКУРЗИЈЕ