ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ - МАРТОВСКИ ИСПИТНИ РОК, 2019.

ПРВИ РАЗРЕД

Ј.П.Ј.

Грађанско васпитање

16.3.2020. у 13.00

Музичка култура

16.3.2020. у 13.00

Математика

23.3. 2020. у 12.15

25.3.2020 у 14.00

Физичко васпитање

18.3.2020. у 14.45

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

М.К.

 

Латински језик

17.3.2020. у 9.35

23.3.2020. у 9.35

 

Љ.М.

 

Логика

26.2.2020. у 10.00

Психологија

26.2.2020. у 10.30

ОКН

27.2.2020. у 11.30

 

И.Б.

ОКН

19.3.2020. у 11.30

Устав и право грађана

20.3.2020. у 13.10

Логика

17.3.2020. у 10.30

Информатика

17.3.2020. у 11.30

Историја

11.3.2020. у 9.00

Биологија

25.3.2020. у 14.00

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

Л.В.

 

Философија

17.3.2020. у 10.30

ОКН

19.3.2020. у 11.30

Увод у општу лингвистику

25.3. 2020, у 16. 30

 

И.К.

 

Физичко васпитање

18.3.2020. у 14.45

Енглески језик

20.3.2020. у 11.00

Ликовна култура

27.3.2020. у 14.00

Музичка култура

16.3.2020. у 13.00

 

З.П.

 

 

Јапански језик

24.3.2020.у 14.00

Усмени део испита ће бити накнадно објављен.

Физичко васпитање

18.3.2020. у 14.45

Књижевност

26.3.2020. у 16.00

30.3.2020. у 14.00

Информатика

17.3.2020. у 11.30

Латински језик

17.3.2020. у 9.35

23.3.2020. у 9.35

Реторика и беседништво

18.3.2020. у 14.00

Социологија

20.3.2020. у 13.10

Увод у општу лингвистику

25.3. 2020, у 16.30

Ликовна култура

27.3.2020. у 14.00

 

 

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТ

 

Т.П.

 

Књижевност

12.3.2020. у 16.00

16.3.2020. у 14.00