ДСД испити (Deutsches Sprachdiplom)

dsd.jpgДСД испит (Deutsches Sprachdiplom) је међународни испит из немачког језика који се полаже у више од 65 земаља, а годишње на овај испит изађе 51 000 кандидата. Усклађен је са Заједничким европским оквиром за језике и омогућава ученицима да се упишу на студије у Немачкој. ДСД А2 диплома одговара новоу А2 Заједничког европског оквира за језике и важи као доказ о знању немачког језика на нивоу А2. ДСД – Први степен одговара нивоу Б1 Заједничког европског оквира за језике и важи као доказ знања немачког језика за пријем на нулту – припремну годину за студије у Немачкој. ДСД – Други степен одговара нивоу Б2 одностно Ц1 Заједничког европског оквира и важи као доказ знања немачког језика које је неопходно за студирање у Немачкој. На испиту  се оцењује: разумевање прочитаног текста, разумевање текста на слух, писање и говор.

Термин за писмени део испита је на целом свету исти и то у петак 21.03.2014, а предвиђено  време за одржавање испита у нашој школи је од 9,00 до 13,00 часова. Усмени испит одржаће се у периоду од 07. до 16. априла ове године. Испит је бесплатан за ученике Филолошке гимназије.