Позив бившим ученицима Филолошке гимназије

Ако сте сачували уџбенике за средњу школу, молимо вас да их донесете како бисмо помогли ученицима чије су куће поплављене. Књиге можете предати на портирници или код помоћника директора.