Угледни часови у новембру 2014.

Професорке рачунарства и информатике Владана Нушић и Надица Љубарски одржаће у среду, 19. 11. 2014, угледни час на тему Рад у облацима.

Професорка класичних језика Габријела Римац и професорка српског језика Јелена Срдић одржаће у среду, 26. 11. 2014, угледни час на тему Творбене морфеме грчког и латинског порекла у српском језику (медицинска терминологија).