Надокнада часова

У суботу, 24. јануара 2015, биће одржана надокнада часова који су пропуштени због извођења екскурзије за ученике III разреда. Настава ће се одржати у преподневној смени по распореду за ПОНЕДЕЉАК, а часови ће бити скраћени на 35 минута.

За ученике II и III разреда који факултативну наставу из НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА похађају суботом, факултативна настава ће се одржати по завршетку смене, од 13 часова.

У суботу, 7. фебруара 2015, биће одржана надокнада часова који су пропуштени због потпуне обуставе рада за ученике СВИХ разреда. Настава ће се одржати по распореду за ПОНЕДЕЉАК.

Због извођења екскурзије за ученике III разреда, надокнаде часова одржаће се још:

-21. фебруара 2015 – по распореду за УТОРАК
-14. марта 2015 – по распореду за СРЕДУ
-18. априла 2015 – по распореду за ЧЕТВРТАК
-16. маја 2015 – по распореду за ПЕТАК

У зависности од других наставних и ваннаставних активности, могуће је да распоред надокнаде буде измењен, о чему ће ученици и наставници бити благовремено обавештени.