КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ 2017

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ   2017
Пријављивање кандидата за пријемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) петак-субота-недеља-понедељак 12-15.05. од 9-14 ч
Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима субота-недеља. 03.06-04.06. 10-12 ч
Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и филолошким одељењима, одељењима за ученике са посебним способностима за физику, одељењима за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику среда 07.06. до 8 ч
Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) четвртак 08.06. од 8-16 ч
Коначни резултати пријемних испита  (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) петак 09.06. до 12 ч
Завршни испит - тест из српског (матерњег) језика среда 14.06. од 9-11 ч
Завршни испит - тест из математике четвртак 15.06. од 9-11 ч
Завршни испит - комбиновани тест петак 16.06. од 9-11 ч
Објављивање коначних резултата завршног  испита петак 23.06. до 8 ч
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података субота и недеља 24. и 25.06. од 8 до 15 ч
Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама понедељак 03.07.од 8 ч
Упис ученика у средње школе - први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе уторак и среда 04. и 05.07.