СВЕТОСАВСКА НАГРАДА

Катарина Лазић, ученица енглеског одељења Филолошке гимназије (III 1), добитница је треће награде Светосавског конкурса Друштва Свети Сава. Ево шта је о њој написала њена професорка књижевности Татјана Жигић:

„Катарина је у последњих месец  дана освојила две књижевне награде: Светосавску и награду Доситеј Обрадовић. Мислим да није случајна веза са ова два аутора; може звучати претенциозно, али није, јер попут њих и Катарина, осим великог књижевног дара, носи и изузетну ерудицију, радозналост за чаробан свет књижевности, уметности, науке... И њу вуку даљине, жеље да упозна друге средине, друге културе, а да и даље негује оно што је њено, укорењено у овим просторима и лепоти нашег језика. Желим јој да је на овом неизвесном путовању прати срећа, успех и стваралачки жар.“

Детаљан извештај жирија наћи ћете на сајту Друштва Свети Сава:

http://www.sveti-sava.org.rs/i zvestaj-komisije-drustva-sveti -sava-za-vrednovanje-radova-pr istiglih-na-svetosavski-knjize vni-konkurs-2017/