ФИЛОЛОШКИ СУСРЕТИ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

У Карловачкој гимназији, у Сремским Карловцима, 8. и 9. марта 2018, одржани су Филолошки сусрети – дружење ученика и професора Ваљевске, Филолошке и Карловачке гимназије. Филолошку гимназију представљали су ученици: Исидора Ичелић, Миња Лазарески, Ана Граовац, Јана Петровић – на књижевним сусретима, Мина Тонић, Милица Арбутина, Јелена Симић и Емилија Марковић – на класичарским сусретима; као и професори: др Александра Жежељ Коцић, професор енглеског језика, Јелена Савић, професор класичних језика, др Ноел Путник, професор класичних језика, Лела Росић, професор књижевности, као и др Душко Бабић, директор школе.

Првог дана, након дочека гостију у 10. 30, од 11 часова, почело је представљање Зборника са Филолошких сусрета, у спомен-библиотеци Карловачке гимназије. Зборник су представљали: др Александра Жежељ (Извори чисте росе Драгана Лакићевића), Анастасија Бијелић (Поезија и савремени свет), као и ученици, рецитатори, Карловачке и Ваљевске гимназије. У исто време, представљене су летње школе класичних језика као једног од нових и ефикасних видова међушколске сарадње (Јелена Рудовић и ученици Карловачке и Филолошке гимназије). Након кратке паузе, уследили су Час о сонету, на којем су говорили др Душко Бабић и Драган Лакићевић. Стихове су рецитовали ученици Филолошке, Карловачке и Ваљевске гимназије; као и излагање на тему Све боје елегијског дистиха, о којем је говорио др Ноел Путник, а учествовали ученици Карловачке и Филолошке гимназије. После ручка, уследио је обилазак Сремских Карловаца. У 16 часова представљена је збирка песама др Душка Бабића Ако љубав нисмо, на којем су говорили Драган Лакићевић, Ноел Путник и Милена Милисављевић. Стихове из поменуте збирке говорили су ученици Ваљевске и Карловачке гимназије. У исто време, проф. Јелена Рудовић (Карловачка гимназија) држала је час упознавања с Марцијаловим стваралаштвом; ђаци Карловачке и Филолошке гимназије читали су и на српски преводили одабране епиграме. У 17. 30,  у свечаној сали, ученици Ваљевске гимназије извели су представу Злостављање. Представу је режирао Млан Поповић, професор српског језика у Ваљевској гимназији, а маестрално су је извели Доротеја Вуковић и Вељко Ускоковић, ученици Ваљевске гимназије.

Сутрадан, 9. 3. 2018, у 11 часова, гостовао је песник Матија Бећковић, а песника су представили др Душко Бабић и Драган Лакићевић. У 12. 30, почео је округли сто на тему Поезија Матије Бећковића. Модератор је била проф. Лела Росић, која је уједно и била ментор ученицама Филолошке гимназије које су читале своје есеје: Мињи Лазарески (Поведи ме у небесна поља), Ани Граовац (Кад будем млађи), Исидори Ичелић (Пут којег нема, а без кога се не може), Јани Петровић (Модерни тријумф језика).  Метричку структуру елегијског дистиха ђацима Карловачке и Филолошке гимназије објашњавала је, и у скандирању увежбавала, Јелена Савић.

Филолошки сусрети први пут су одржани 2017. године у Карловачкој гимназији. Планирани су као активност од посебног значаја за школу са циљем да се успостави и однегује сарадња и стваралачко дружење између ученика и професора три филолошке гимназије: Ваљевске, Филолошке гимназије из Београда и Карловачке гимназије. Ове године Сусретима су се придружили и професори класичних језика са својим ученицима. Акценат је на активностима којима се промовише српски језик, књижевност, култура, љубав према поезији и литератури, уопште, као и класични језици. Филолошки сусрети јединствени су и по заједничком наступу ученика, књижевника, књижевних критичара и професора. Говорећи о стваралаштву појединих писаца, ученици показују умеће пажљивог читања и вештог тумачења прочитаних дела. У свим активностима акценат је, пре свега, на ангажовању ученика. Ученички књижевни сусрети појачавају самомотивацију, снаже читалачку радозналост, стварају нове моделе креативног писања, упућују ученике у токове савремене културе.

Ауторка пројекта Филолошки сусрети је др Маја Стокин, професорица књижевности, сарадник у пројекту је Јелена Рудовић, професорица класичних наука, а читав пројекат је реализован уз помоћ Радована Ковачевића, директора Карловачке гимназије. Овај пројекат подржавају и Ваљевска и Филолошка гимназија из Београда.