РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА

1. СРПСКИ ЈЕЗИК/ КЊИЖЕВНОСТ, ЧЕТВРТАК, 31. МАЈ 2018, ОД 14,05 ДО 17,05

2. ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК (ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА), ПЕТАК, 01. ЈУН, ОД 12, 20 ДО 15, 40

3. ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК (УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА), ПОНЕДЕЉАК 04. ЈУН ПРЕМА СЛЕДЕЋОЈ САТНИЦИ:

  • ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, УЧИОНИЦА БР.20, ОД 08,00 ЧАСОВА

  • ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК, УЧИОНИЦА БР. 21, ОД 10,40 ЧАСОВА

  • РУСКИ ЈЕЗИК, УЧИОНИЦА 17, ОД 11,30 ЧАСОВА

  • НЕМАЧКИ ЈЕЗИК, УЧИОНИЦА БР. 4, ОД 11,30 ЧАСОВА

  • СТАРОГРЧКИ ЈЕЗИК, УЧИОНИЦА БР. 19Б, ОД 12,20 ЧАСОВА

  • ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК, УЧИОНИЦА БР 19А, ОД 08,00 ЧАСОВА

  • ШПАНСКИ ЈЕЗИК, УЧИОНИЦА 1, ОД 08,50 ЧАСОВА

  • ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК, УЧИОНИЦА 9, ОД 11,30 ЧАСОВА

  • КИНЕСКИ ЈЕЗИК, УЧИОНИЦА 14, ОД 11,30 ЧАСОВА

  • ЈАПАНСКИ ЈЕЗИК, УЧИОНИЦА 23, ОД 08,50 ЧАСОВА

4. ОДБРАНА МАТУРСКИХ РАДОВА (ОД 5. ДО 8. ЈУНА ПРЕМА САТНИЦИ КОЈА ЋЕ НАКНАДНО БИТИ ОБЈАВЉЕНА)