МАЈСКО-ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК, 2018.

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ПРВИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време

М. К.

Енглески језик

30. 5. 2018, у 10. 30 (п);

6.6. 2018, у 13. 10 (у).

 

Физика

7. 6, у 14. 10

 

Хемија

5. 6. 2018, у 12. 30

 

Математика

23. 5. 2018, 13. 10 (п);

25. 5. 2018, 9. 30 (у).

 

Ликовна култура

31. 5. 2018, у 14. 10

 

Латински језик

22. 5. 2018, у 9. 40 (п);

24. 5. 2018, у 11. 30 (у) .

ДРУГИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време

М. Д.

Хемија

5. 6. 2018, у 12. 30

 

Географија

29. 5. 2018, у 13. 10

 

Историја

25. 5. 2018, у 14. 10

 

Латински језик

22. 5. 2018, у 9. 40 (п);

24. 5. 2018, у 11. 30 (у) .

 

Француски језик

21. 5. 2018, у 12. 30 (п);

28. 5. 2018, у 8. 00 (у).

 

Музичка култура

14. 6. 2018, у 14. 30

М. С.

Физичко васпитање

21. 5. 2018, у 14. 10

 

Ликовна култура

31. 5. 2018, у 14. 10

 

Рачунарство и информатика

8. 6. 2018, у 11. 30

 

Хемија

5. 6. 2018, у 12. 30

 

Физика

7. 6, у 14. 10

 

Географија

29. 5. 2018, у 13. 10

 

Математика

23. 5. 2018, у 13. 10 (п);

25. 5. 2018, у 9. 30 (у).

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време

К. М.

Српски језик

21. 5. 2018, у 10. 45 (п);

23. 5. 2018, у 9. 40 (у).

 

Књижевност

4. 6. 2018, у 14. 10 (п);

5. 6. 2018, у 13. 10 (у).

 

Логика

29. 5. 2018, у 8. 50

 

Биологија

25. 5. 2018, у 13. 30

 

Рачунарство и информатика

7. 6. 2018, у 9. 40

 

Енглески језик

30. 5. 2018, у 10. 30 (п);

6.6. 2018, у 13. 10 (у).

С.Ђ.

Српски језик

21. 5. 2018, у 10. 45 (п);

23. 5. 2018, у 9. 40 (у).

 

Логика

29. 5. 2018, у 8. 50

 

Историја

25. 5. 2018, у 14. 10

 

Латински језик

22. 5. 2018, у 10. 40 (п);

24. 5. 2018, у 11. 30 (у).

 

Енглески језик

30. 5. 2018, у 10. 30 (п);

6.6. 2018, у 13. 10 (у).

 

Ликовна култура

31. 5. 2018, у 14. 10

А. Е. Ј.

Рачунарство и информатика

7. 6. 2018, у 9. 40

К. И.

Логика

29. 5. 2018, у 8. 50

 

Биологија

25. 5. 2018, у 13. 30

 

Психологија

24. 5. 2018, у 12. 00

 

Грађанско васпитање

22. 5. 2018, у 14. 10

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време

К. Н.

Увод у општу лингвистику

23. 5. 2018, у 9. 30

 

Историја

25. 5. 2018, у 14. 10

М. Т.

Ликовна култура

31. 5. 2018, у 14. 10

 

Музичка култура

14. 6. 2018, у 14. 30

 

Рачунарство и информатика

7. 6. 2018, у 9. 40

 

Филозофија

29. 5. 2018, у 8. 50

 

Историја

25. 5. 2018, у 14. 10

 

Енглески језик

30. 5. 2018, у 10. 30 (п);

6.6. 2018, у 13. 10 (у).

 

Верска настава

22. 5. 2018, у 14. 10

 

Физичко васпитање

21. 5. 2018, у 14. 10

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време

Т. В.

Српски језик

21. 5. 2018, у 10. 45 (п);

23. 5. 2018, у 9. 40 (у).

 

Латински језик

22. 5. 2018, у 10. 40 (п);

24. 5. 2018, у 11. 30 (у).

 

Књижевност

25. 5. 2018, у 9. 00 (п);

28. 5. 2018, у 17. 35 (у).

 

РАЗРЕДНИ ИСПИТИ

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време

И. М.

Италијански језик

15. 5. 2018, у 13. 10 (п);

17. 5. 2018, у 13. 30 (у).

А. Л.

Италијански језик

15. 5. 2018, у 13. 10 (п);

17. 5. 2018, у 13. 30 (у).

 

У Београду, Др Душко Бабић, директор

15. 5. 2018. ____________________________