АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК, 2018.

ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ПРВИ РАЗРЕД

Им е и презиме

Испит

Датум и време испита

М. К.

Историја

17. 8. 2018, у 9. 00

 

Географија

28. 8. 2018, у 11. 30

 

Немачки језик

31. 8. 2018, у 9. 00 (п); 3. 9. 2018, у 12. 00 (у)

 

Српски језик

29. 8. 2017, у 9. 30 (п);

30. 8. 2018 (у) у 9. 30

 

Књижевност

22. 8. 2018, у 9. 00 (п);

23. 8. 2018, у 9. 00 (у)

 

Рачунарство и информатика

27. 8. 2018, у 11.00

ДРУГИ РАЗРЕД

Им е и презиме

Испит

Датум и време испита

А. С.

Књижевност

22. 8. 2018, у 9. 00 (п);

23. 8. 2018, у 9. 00 (у)

 

Физика

21. 8. 2018, у 9. 30

 

Математика

29. 8. 2018, у 9. 30 (п); 30. 8. 2018, у 9. 30 (у)

 

Енглески језик

24. 8. 2018, у 10.00 (п); 31. 8. 2018, у 10. 00

 

Немачки језик

1. 9. 2018, у 9. 00 (п); 3. 9. 2018, у 12. 00 (у)

 

Латински језик

27. 8. 2018, у 9.00 (п); 28. 8. 2018, у 9.00 (у)

 

Биологија

20. 8. 2018, у 10. 00

 

Историја

17. 8. 2018, у 9. 00

М. Д.

Физика

21. 8. 2018, у 9. 30

 

Математика

29. 8. 2018, у 9. 30 (п); 30. 8. 2018, у 9. 30 (у)

 

Француски језик

27. 8. 2018, у 10.00 (п); 3. 9. 2018, у 12. 30 (у)

 

Енглески језик

23. 8. 2018, у 9. 00 (п); 24. 8. 2018 (у), у 10. 00

 

Географија

28. 8. 2018, у 11. 30

 

Музичка култура

31. 8. 2018, у 9. 30

 

Грађанско васпитање

2. 9. 2018, у 12.30

С. М.

Српски језик

29. 8. 2017, у 9. 30 (п);

30. 8. 2018 (у) у 9. 30

 

Књижевност

22. 8. 2018, у 9. 00 (п);

23. 8. 2018, у 9. 00 (у)

 

Енглески језик

24. 8. 2018, у 10.00 (п); 31. 8. 2018, у 10. 00

 

Руски језик

3. 9. 2018, у 12, 30 (п); 4. 9. 2018, у 12, 30 (у)

 

Латински језик

27. 8. 2018, у 9.00 (п); 28. 8. 2018, у 9.00 (у)

 

Ликовна култура

5. 9. 2018, у 12. 00

 

Физика

21. 8. 2018, у 9. 30

 

Хемија

22. 8. 2018, у 11.00

 

Биологија

20. 8. 2018, у 10. 00

 

Историја

17. 8. 2018, у 9. 00

 

Географија

28. 8. 2018, у 11. 30

 

Рачунарство и информатика

27. 8. 2018, у 11.00

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Им е и презиме

Испит

Датум и време испита

К. И.

Уставност и права грађана

24. 8. 2018, у 10.00

 

Историја

17. 8. 2018, у 9. 00

 

Српски језик

29. 8. 2017, у 9. 30 (п);

30. 8. 2018 (у) у 9. 30

 

Књижевност

22. 8. 2018, у 9. 00 (п);

23. 8. 2018, у 9. 00 (у)

 

Латински језик

27. 8. 2018, у 9.00 (п); 28. 8. 2018, у 9.00 (у)

С. Ђ.

Рачунарство и информатика

27. 8. 2018, у 11.00

 

Психологија

24. 8. 2018, у 9. 30

 

Музичка култура

31. 8. 2018, у 9. 30

 

Књижевност

22. 8. 2018, у 9. 00 (п);

23. 8. 2018, у 9. 00 (у)

 

Физичко васпитање

28. 8. 2018, у 9.оо

 

Биологија

20. 8. 2018, у 10. 00

 

Уставност и права грађана

24. 8. 2018, у 10.00

 

Јапански језик

29. 8. 2018, у 10. 00(п); 30. 8. 2018, у 10. 00 (у)

 

Основи превођења

2. 9. 2018, у 12. 00

А. П.

Рачунарство и информатика

21. 8. 2018, у 9. 00

 

 

Основи превођења

21. 8. 2018, у 9. 30

 

Музичка култура

21. 8. 2018, у 10. 30

 

Књижевност

22. 8. 2018, у 9. 30

 

Немачки језик

22. 8. 2018, у 10. 30

К. М.

Српски језик

29. 8. 2017, у 9. 30 (п);

30. 8. 2018 (у) у 9. 30

 

Књижевност

22. 8. 2018, у 9. 00 (п);

23. 8. 2018, у 9. 00 (у)

 

Рачунарство и информатика

27. 8. 2018, у 11.00

 

Биологија

20. 8. 2018, у 10. 00

А. Е. Ј.

Уставност и права грађана

24. 8. 2018, у 10.00

М. К.

Књижевност

22. 8. 2018, у 9. 00 (п);

23. 8. 2018, у 9. 00 (у)

 

Латински језик

27. 8. 2018, у 9.00 (п); 28. 8. 2018, у 9.00 (у)

 

Логика

4. 9. 2018, у 12. 00

 

Грађанско васпитање

2. 9. 2018, у 12.30

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Име и презиме

Испит

Датум и време испита

М. Т.

Историја

17. 8. 2018, у 9. 00

 

Филозофија

4. 9. 2018, у 12. 00

 

Старогрчки језик

27. 8. 2018, у 9. 00 (п); 28. 8. 2018, у 9. 00 (у)

 

Српски језик

29. 8. 2017, у 9. 30 (п);

30. 8. 2018 (у) у 9. 30

 

Рачунарство и информатика

21. 8. 2018, у 9. 00

 

 

Музичка култура

31. 8. 2018, у 9. 30

 

Енглески језик

23. 8. 2018, у 9. 00 (п); 24. 8. 2018 (у)

 

Увод у општу лингвистику

3. 9. 2018, у 13. 10

У Београду, Др Душко Бабић, директор

29. 6. 2018. ________________________