РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

  • СРПСКИ ЈЕЗИК/ КЊИЖЕВНОСТ, 21. АВГУСТ У 10, 00 ЧАСОВА, УЧИОНИЦА БР. 18

  • ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК, ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА, 22. АВГУСТ У 10, 00 ЧАСОВА, КАБИНЕТИ ЗА НЕМАЧКИ, ШПАНСКИ, КИНЕСКИ И СТАРОГРЧКИ

  • ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК, УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА, 23. АВГУСТ, У 10,00 ЧАСОВА, КАБИНЕТИ ЗА НЕМАЧКИ, ШПАНСКИ, КИНЕСКИ И СТАРОГРЧКИ ЈЕЗИК

  • ОДБРАНЕ МАТРУСКИХ РАДОВА, 24. АВГУСТ, У 10,00 ЧАСОВА (осим социологије, одбрана из овог предмета почеће у 11,30)

Кандидати су дужни да дођу 10 минута пред почетак испита. Подсећамо кандидате који уче живе језике да је прва вежба на писменом делу испита из првог страног језика вежба слушања и она почиње у 10,00. Свако кашњење има за последицу пропуштање овог дела испита.

Секретар Испитног одбора

Јована Илић