ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2018, ВАНРЕДНИ ИСПИТИ

ПРВИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време полагања

М. К.

Књижевност

16. 10. 2018, у 11. 30 (п),

23. 10. 2018, у 17. 30 (у).

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време полагања

М. Д.

Биологија

26. 10. 2018, у 14. 00

 

Књижевност

16. 10. 2018, у 11. 30 (п),

23. 10. 2018, у 17. 30 (у).

 

Физичко васпитање

  1. 11. 2018, у 13. 50

 

Рачунарство и информатика

15. 10. 2018, у 12. 30

 

Географија

25. 10. 2018, у 16. 30

К.М.

Латинскии језик

22. 10. 2018, у 12. 30 (п),

31. 10. 2018, у 10. 15 (у)

 

Историја

17. 10. 2018, у 13. 00

С. М.

Биологија

26. 10. 2018, у 14. 00

 

Рачунарство и информатика

15. 10. 2018, у 12. 30

 

Географија

25. 10. 2018, у 16. 30

 

Физика

  1. 11. 2018, у 12.30

 

Ликовна култура

8. 11. 2018, у 14. 10

Љ. М.

Верска настава

22. 10. 2018, у 18. 15

 

Физичко васпитање

24. 10. 2018, у 16.30

 

Ликовна култура

25. 10. 2018, у  11. 30

 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време полагања

М. К.

Српски језик

29. 10. 2018, у 9. 45 (п),

5. 11. 2018, у 16. 00 (у)

 

Логика

24. 10. 2018, у 14. 10

 

Физичко васпитање

1.11. 2018, у 13. 50

 

Латински језик

22. 10. 2018, у 12. 30 (п),

31. 10. 2018, у 10. 15 (у)

А. П.

Немачки језик

29. 10. 2018, у 10. 45

 

Основе превођења

29. 10. 2018, у 12. 00

 

Музичка култура

29. 10. 2018, у 10.00

 

Књижевност

30. 10. 2018, у 12. 30

 

Рачунарство и информатика

30. 10. 2018, у 11. 30

К. И.

Књижевност

16. 10. 2018, у 11. 30 (п),

23. 10. 2018, у 17. 30 (у).

 

Српски језик

29. 10. 2018, у 9. 45 (п),

5. 11. 2018, у 16. 00 (у)

 

Историја

17. 10. 2018, у 13. 00

 

Уставност и права грађана

25. 10. 2018, у 15. 00

 

Латински језик

22. 10. 2018, у 12. 30 (п),

31. 10. 2018, у 10. 15 (у)

И.K.

Енглески језик

16. 10, у 12. 3о (п),

18. 10. 2018, у 13. 10 (у)

 

Физичко васпитање

1.11. 2018, у 13. 50

 

Музичка култура

30. 10. 2018, у 10. 30

 

Ликовна култура

8. 11. 2018, у 14. 10

С. Ђ.

Биологија

26. 10. 2018, у 14. 00

 

Рачунарство и информатика

15. 10. 2018, у 12. 30

 

Верска настава

23. 10. 2018, у 18. 15

М. Ц.

Српски језик

29. 10. 2018, у 9. 45 (п),

5. 11. 2018, у 16. 00 (у)

 

Енглески језик

16. 10, у 12. 3о (п),

18. 10. 2018, у 13. 10 (у)

 

ОКН

31. 10. 2018, у 10. 15

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време полагања

М. Т.

Филозофија

24. 10. 2018, у 14. 10

 

Увод и општу лингвистику

7. 11. 2018, у 10. 45

 

Музичка култура

30. 10. 2018, у 10. 30

 

Српски језик

29. 10. 2018, у 9. 45 (п),

5. 11. 2018, у 16. 00 (у)

 

Енглески језик

16. 10, у 12. 3о (п),

18. 10. 2018, у 13. 10 (у)

 

Старогрчки језик

22. 10. 2018, у 12. 30 (п),

31. 10. 2018, у 10. 15 (у)

 

Историја

17. 10. 2018, у 13. 00

 

Рачунарство и информатика

15. 10. 2018, у 12. 30

К. П.

 

Е. Љ.

Филозофија

24. 10. 2018, у 14. 10

А. Е. Ј.

Музичка култура

30. 10. 2018, у 10. 30

 

Српски језик

29. 10. 2018, у 9. 45 (п),

5. 11. 2018, у 16. 00 (у)

 

Верска настава

23. 10. 2018, у 16. 30

 

Социологија

25. 10. 2018, у 15. 00

 

Ликовна култура

8. 11. 2018, у 14. 10

 

ВАНРЕДНИ ПОПРАВНИ ИСПИТИ

 

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време полагања

Л. В.

Д. К.

Историја

17. 10. 2018, у 13. 00

Б. К.

Латински језик

18. 10. 2018, у 10. 45 (п),

19. 10. 2018, у 10. 45 (у)

 

 

У Београду,                                                                       Др Душко Бабић, директор

8. 10. 2018.                                                      __________________________________