У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ ОДРЖАН СТРУЧНИ СКУП ПОСВЕЋЕН НАСТАВИ КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА

У  Филолошкој гимназији у Београду у уторак, 27. новембра 2018, одржан је стручни скуп под називом Методолошки и културолошки аспекти наставе кинеског језика. Овај скуп је један од главних пројеката чија је реализација предвиђена планом рада Учионице Конфуције у Филолошкој гимназији за школску 2018/2019. годину.  

Уводну реч су одржали проф. др Радосав Пушић – директор Конфуцијевог института у Београду, као и др Душко Бабић, директор Филолошке гимназије у Београду. У свом излагању, директор Бабић је упознао учеснике скупа са планом рада и активностима Учионице Конфуције које имају за циљ промоцију кинеског језика и културе, као и унапређивања наставе кинеског језика у Филолошкој гимназији. Професор Пушић је поздравио учеснике скупа и изразио задовољство што је у протеклом периоду настава кинеског језика уведена у велики број средњих и основних школа.

Активно учешће у скупу су имали:  доц. др Ана Јовановић са Катедре за кинески језик и књижевност Универзитета у Београду, синолог Наташа Пешић са Филозофског факултета у Новом Саду, докторанд Филолошког факултета у Београду Драгана Бајић  - Леви, Мр Селена Пјевић, професор кинеског језика у Филолошкој гимназији у Београду, Љубица Чуданов, професорка кинеског језика у Карловачкој гимназији, Сара Комосар, асистент на катедри за кинески језик на Филолошком факултету у Београду, Татјана Шуковић, професорка кинеског језика у Филолошкој гимназији у Београду, Маријана Марковић, професорка кинеског језика у Карловачкој гимназији, Љиљана Стевић, директорка Конфуцијевог институтуа у Бања Луци, као и Цаи Јинг, директорка Конфуцијевог института у Бања Луци.

            Поред учесника на скупу, у панел дискусији која је уследила након тематских излагања, учествовали су и директори школа: Радован Ковачевић из Карловачке гимназије, Бенјамин Хеџић,  директор Гимназије Обала из Сарајева као и др Душко Бабић, директор Филолошке гимназије у Београду.

            На научном скупу, првом овакве врсте у Београду разматрале су се различите теме кроз дискусије и излагање колега синолога. Размењена су битна радна искуства и предочене су и нове идеје како да се и убудуће размењују примери добре праксе. Указали смо на потребу да се овакви скупови чешће организују јер постоји  потреба за стицањем нових идеја, сазнања и размену искуства.

 

Извештај саставила мр Селена Пјевић,

наставник кинеског језика у Филолошкој гимназији