Прилог РТС-а и чланак из Просветног прегледа са округлог стола посвећеном Црњанском