Зборник са стручног скупа посвећеног настави кинеског језика

Пред вама се налази електронски зборник, сачињен од излагања и презентација са стручног скупа Методолошки и културолошки аспекти наставе кинеског језика, одржаног у Филолошкој гимназији 27. новембра 2018. године, као једне од активности из програма рада Учионице Конфуције. Скуп је организован са циљем да се кроз размену мишљења и искустава сагледају могућности унапређивања наставе кинеског језика у нашој средини. 
На скупу су учествовали професори-синолози са Филолошког факултета у Београду, као и гимназијски професори из Србије и Босне и Херцеговине, а своје текстове за зборник предале су: Наташа Пешић са Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду; Драгана Бајић - Levy, докторанд Филолошког факултета у Београду; мр Селена Пјевић, наставник кинеског језика у Филолошкој гимназији; Љубица Чуданов, наставник кинеског језика у Карловачкој гимназији; Сара Комосар, MA, са Филолошког факултета Универзитета у Београду; Татјана Шуковић, наставник кинеског језика у Филолошкој гимназији; Маријана Марковић, наставник кинеског језика у Карловачкој гимназији, као и Љиљана Стевић, MA, и Цаи Јинг, MA из Конфуцијевог института Универзитета у Бањалуци. Учеснике скупа поздравио је проф. др Радосав Пушић, директор Института Конфуције у Београду. 
У позивном писму учесницима скупа предложено је пет тематских области: 
1. Мотивисање ученика за проучавање кинеског језика и културе; 
2. Примена савремених технологија у настави кинеског језика; 
3. Савремена настава кинеског језика: примери добре праксе; 
4. Настава кинеског језика у контексту развијања међупредметних компетенција, и 
5. Српско-кинеске културне везе: историјат и перспективе. 
    У другом делу скупа организована је панел дискусија на тему: Настава кинеског језика у основним и средњим школама у Србији.  
Надамо се да ће Зборник имати велики број прегледа и да ћете у њему пронаћи интересантне податке о настави кинеског језика.

Зборник можете прелистати кликом на насловну страну испод