КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА УПИС ШК. 2019/2020.

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

 

2019.г.

Пријављивање кандидата за пријемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

петак-субота-недеља-понедељак

10.05 -13.05.  од 9-14 ч

Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима

субота-недеља

01.06. и 02.06. од 10-12 ч

Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и филолошким одељењима, одељењима за ученике са посебним способностима за физику, одељењима за ученике са посебним способностима за биологију и хемију, одељењима за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику

среда

05.06. до 8 ч

Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким, музичким и балетским школама

четвртак

06.06. до 8 ч

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

четвртак

06.06. од 8-16 ч

Коначни резултати пријемних испита  (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

петак

07.06. до 12ч

Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података

петак и субота

28.06. и 29.06.  од 8-15 ч

Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

недеља

07.07. од 8 ч

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

недеља

07.07. до 20 ч

Упис ученика у средње школе - први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе

понедељак и уторак

08.07. и 09.07.  од 8-15 ч