МАЈСКO-ЈУНСКИ  ИСПИТНИ РОК 2019, ВАНРЕДНИ И РАЗРЕДНИ ИСПИТИ

ПРВИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време полагања

Д. К.

Енглески језик

20. 5. 2019, у 16. 40 (п)

30. 5. 2019, у 10. 30 (у)

 

Латински језик

10. 6. 2019, у 13. 10 (п)

12. 6. 2019, у 14. 00 (у)

 

Географија

21. 5. 2019, у 10. 30

 

Историја

4. 6. 2019, у 14. 00

 

Ликовна култура

23. 5. 2019, у 11. 30

 

Грађанско васпитање

21. 5. 2019, у 13. 10

 

Физичко васпитање

5. 6. 2019, у 13. 10

 

ДРУГИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време полагања

Љ. М.

Књижевност

24. 5. 2019, у 13. 00 (п)

27. 5. 2019, у 12. 00 (у)

 

Физика

 28. 5. 2019, у 14. 00

 

Биологија

29. 5. 2019, у 13. 10

 

Латински језик

10. 6. 2019, у 13. 10 (п)

12. 6. 2019, у 14. 00 (у)

 

Класични грчки језик

4. 6. 2019, у 15. 40 (п)

11. 6. 2019, у 9. 40 (у)

 

Енглески језик

20. 5. 2019, у 16. 40 (п)

30. 5. 2019, у 10. 30 (у)

М. К.

Математика

21. 5. 2019, у 16. 30 (п)

22. 5. 2019, у 13. 10 (у)

 

Физика

 28. 5. 2019, у 14. 00

 

Хемија

31. 5. 2019, у 13. 30

 

Биологија

29. 5. 2019, у 13. 10

 

Латински језик

10. 6. 2019, у 13. 10 (п)

12. 6. 2019, у 14. 00 (у)

 

Рачунарство и информатика

24. 5. 2019, у 9. 40

Т. Т.

Српски језик

27. 5. 2019, у 9. 40 (п)

28. 5. 2019, у 11. 30 (у)

 

 

Енглески језик

20. 5. 2019, у 16. 40 (п)

30. 5. 2019, у 10. 30 (у)

 

Географија

21. 5. 2019, у 10. 30

 

Историја

4. 6. 2019, у 14. 00

 

Латински језик

10. 6. 2019, у 13. 10 (п)

12. 6. 2019, у 14. 00 (у)

 

Биологија

29. 5. 2019, у 13. 10

 

Рачунарство и информатика

24. 5. 2019, у 9. 40

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време полагања

М. Д.

Српски језик

27. 5. 2019, у 9. 40 (п)

28. 5. 2019, у 11. 30 (у)

 

Историја

4. 6. 2019, у 14. 00

 

Музичка култура

11. 6. 2019, у 10. 30

 

Ликовна култура

23. 5. 2019, у 11. 30

 

Грађанско васпитање

21. 5. 2019, у 13. 10

К. М.

Латински језик

10. 6. 2019, у 13. 10 (п)

12. 6. 2019, у 14. 00 (у)

 

Историја

4. 6. 2019, у 14. 00

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време полагања

Д. К.

Физичко васпитање

5. 6. 2019, у 13. 10

 

Реторика и беседништво

 3. 6. 2019, 10. 40

 

Немачки језик

6.6. 2019, у 13. 10 (п)

7. 6. 2019, у 11. 30

 

Латински језик

10. 6. 2019, у 13. 10 (п)

12. 6. 2019, у 14. 00 (у)

 

Рачунарство и информатика

29. 5. 2019, у 11. 30

 

Увод у општу лингвистику

22. 5. 2019, у 10. 40

 

Филозофија

11. 6. 2019, у 11. 30

 

Грађанско васпитање

21. 5. 2019, у 13. 10

 

Енглески језик

20. 5. 2019, у 12. 30 (п)

23. 5. 2019, у 9. 40 (у)

 

Социологија

21. 5. 2019, у 15. 00

 

Историја

4. 6. 2019, у 14. 00

 

Музичка култура

28. 5. 2019, у 10. 30

 

Књижевност

24. 5. 2019, у 13. 00 (п)

27. 5. 2019, у 12. 00 (у)

А. Е. Ј.

Филозофија

11. 6. 2019, у 11. 30

 

Историја

4. 6. 2019, у 14. 00

 

Француски језик

28. 5. 2019, у 13. 00 (п)

29. 5. 2019, у 10. 45 (у)

 

Реторика и беседништво

 3. 6. 2019, 10. 40

Т. А.

Кинески језик

27. 5. 2019, у 15. 45 (п)

3. 6. 2019, у 9. 45 (у)

 

Историја

4. 6. 2019, у 14. 00

 

Физичко васпитање

5. 6. 2019, у 13. 10

 

Музичка култура

28. 5. 2019, у 10. 30

 

Ликовна култура

23. 5. 2019, у 11. 30

 

Енглески језик

20. 5. 2019, у 12. 30 (п)

23. 5. 2019, у 9. 40 (у)

М. Т.

Књижевност

24. 5. 2019, у 13. 00 (п)

27. 5. 2019, у 12. 00 (у)

 

Реторика и беседништво

 3. 6. 2019, 10. 40

 

Рачунарство и информатика

29. 5. 2019, у 11. 30

 

Социологија

21. 5. 2019, у 15. 00

 

Латински језик

10. 6. 2019, у 13. 10 (п)

12. 6. 2019, у 14. 00 (у)

 

Основе класичних наука

4. 6. 2019, у 15. 40 (п)

11. 6. 2019, у 9. 40 (у)

Б. К.

Руски језик

22. 5. 2019, у 13. 10

28. 5. 2019, у 13. 10

 

Књижевност

24. 5. 2019, у 13. 00 (п)

27. 5. 2019, у 12. 00 (у)

 

Социологија

21. 5. 2019, у 15. 00

 

Енглески језик

20. 5. 2019, у 12. 30 (п)

30. 5. 2019, у 10. 30 (у)

 

Рачунарство и информатика

29. 5. 2019, у 11. 30

К. И.

Увод у општу лингвистику

22. 5. 2019, у 10. 40

 

Музичка култура

28. 5. 2019, у 10. 30

 

Ликовна култура

23. 5. 2019, у 11. 30

 

Социологија

21. 5. 2019, у 15. 00

 

Грађанско васпитање

21. 5. 2019, у 13. 10

С. Ђ.

Социологија

21. 5. 2019, у 15. 00

 

Увод у општу лингвистику

22. 5. 2019, у 10. 40

 

Верска настава

21. 5. 2019, у 13. 10

 

Ликовна култура

23. 5. 2019, у 11. 30

 

Књижевност

24. 5. 2019, у 13. 00 (п)

27. 5. 2019, у 13. 00 (у)

А. П.

Књижевност

24. 5. 2019, у 13. 00

 

Енглески језик

23. 5. 2019, у 10. 30

 

Филозофија

23. 5. 2019, у 12.25

 

Ликовна култура

24. 5. 2019, у 14. 00

 

Верска настава

24. 5. 2019, у 14. 45

 

РАЗРЕДНИ ИСПИТИ

 

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време полагања

С. Л, 4/1

Италијански језик

20. 5. 2019, у 11. 30

 

 

У Београду,                                                  

15. 5. 2019.