УПИС УЧЕНИКА И ПРЕДАЈА ДОКУМЕНАТА

Понедељак и уторак, 8. и 9. јул, од 8 до 15 часова

Потребна документа:

  •  сведочанство шестог, седмог и осмог разреда основне школе
  •  уверење о завршеном основном образовању и васпитању
  •  уверење о обављеном завршном испиту у основном образовању и васпитању
  •  извод из матичне књиге рођених (НАПОМЕНА: Школа прибавља извод електронским путем, у складу са Законом о електронској управи (Сл. гласник РС, број 27/18))
  •  Вукова диплома (уколико је ученик поседује)
  •  Диплома са републичког такмичења за освојено прво, друго или треће место у осмом разреду из релевантних предмета (уколико је ученик поседује)

    Сва документа се предају у оригиналу