ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ - ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК, 2019.

ПРВИ РАЗРЕД

Име и презиме ученика

Испит

Датум и време полагања

Л.М.

Музичка култура

23.12.2019.у 13.00

 

Ликовна култура

17.12.2019. у 14.00

 

Географија

17.12.2019. у 16.30

 

Грађанско васпитање

23.12.2019. у 13.00

 

Физичко васпитање

25.12.2019. у 14.45

 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД

С.М.

Ликовна култура

 

17.12.2019. у 14.00

 

Хемија

 

20.12.2019. у 14.00

 

Физика

 

24.12.2019. у 10.20

 

Биологија

 

18.12.2019. у 10.30

 

Књижевност

 

17.12.2019. у 14.00

23.12.2019. у 14.00

 

 

 

 

ТРЕЋА ГОДИНА

М.К.

 

Латински језик

20.12.2019. у 15.40

27.12.2019. у 9.40

Љ.М.

 

Српски језик

23.12.2019. у 12:30

 

 

Ликовна култура

17.12.2019. у 14.00

 

 

Историја

18.12.2019. у 14.00

И.К.

 

Књижевност

17.12.2019. у 14.00

23.12.2019. у 14.00

 

 

Шпански језик

13.12.2019. у 14.00

16.12.2019. у 15.00

 

 

 

Превођење

20.12.2019. у 12.30

И.Б.

 

ОКН

20.12.2019. у 15.40

 

 

Устав и право грађана

25.12.2019. у 13.15

 

 

Логика

13.12.2019. у 14.45

 

 

Информатика

9.12.2019. у 9.40

 

 

Историја

18.12.2019. у 14.00

 

 

Биологија

18.12.2019. у 10.30

 

 

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА

 

Д.К.

 

Историја

18.12.2019. у 14.00

 

 

Философија

13.12.2019. у 14.45

 

 

Музичка култура

23.12.2019.у 13.00

 

 

Латински језик

20.12.2019. у 15.40

27.12.2019. у 9.40

 

 

Лингвистика

18.12.2019. у 16.30

Е.Љ.

 

Философија

13.12.2019. у 14.45

А.П.

 

Књижевност

17.12.2019. у 14.00

23.12.2019. у 14.00

 

 

Енглески језик

23.12.2019. у 16:45 

Немачки језик

16.12.2019. у 16.30

23.12.2019. у 11.30

З.П.

 

Енглески језик

23.12.2019. у 10.30

25.12.2019. у 9.40

 

 

Српски језик

11.12.2019. у 9.40

13.12.2019. у 14.00

 

 

Философија

13.12.2019. у 14.45

 

 

Историја

18.12.2019. у 14.00

 

 

Музичка култура

23.12.2019.у 13.00

 

 

Физичко васпитање

25.12.2019. у 14.45

М.Т.

 

Латински језик

20.12.2019. у 15.40

27.12.2019. у 9.40

 

 

Књижевност

17.12.2019. у 14.00

23.12.2019. у 14.00

 

 

Психологија

12.12.2019. у 10.30

        

 

 

У Београду,                                Александар Стојановић, координатор за ванредне ученике

5. 12. 2019.