О Нама

Филолошка гимназија је јединствена специјализована школа за надарене ученике, чији је основни задатак филолошко образовање младих. У нашој школи, која од 2007. године има статус школе од посебног националног значаја, проучава се десет језика и то осам живих (енглески, француски, руски, немачки, италијански, шпански, кинески и јапански ) и два класична  (латински и старогрчки).  У Филолошкој гимназији  одвијају се  различити облици  додатног рада, припремају представе на српском и страним језицима, објављују  школски  часописи из различитих области и развијају  креативни потенцијали ученика.  Проучавање мноштва језика допринело је и богатој међународној сарадњи која заузима значајан део активности Филолошке гимназије. Наши ученици на најбољи могући начин представљају школу тако што одлазе на студијска путовања и учествују на такмичењима у земљи и иностранству.  Надамо се да ће се међу њима наћи они  који ће оставити значајан траг у српској науци, култури и уметности, као што су то чинили бивши ученици и професори наше школе,  Јован Цвијић, Стеван Сремац, Милутин Бојић, Војислав Илић, Богдан Поповић, Милан Ракић, Николај Велимировић и многи други.

Школа се издваја од других  и по предметима који су у њој изучавају. За разлику од других средњошколаца, наши ученици проучавају српски језик и књижевност као два одвојена предмета, што им омогућава да стекну широка знања и о језику и о књижевности. Увод у општу лингвистику је такође посебан предмет. Латински  језик проучава се све четири године, а на часовима Основа класичних наука, ученици се упознају са римском и грчком културом и цивилизацијом. Предмет Основи превођења, који се изучава у трећем разреду гимназије, упознаје их се техникама писменог и усменог превођења и оспособљава за даље усавршавање у овој области.  На часовима Реторике наши матуранти имају прилику да развијају вештину лепог говорења и примењују знања из стилистике. Професори посебно подстичу истраживачи рад, креативно писање, реализовање различитих лингвистичких пројеката, неговање поетског сензибилитета ученика, самостално испољавање у области литералног стваралаштва. Не треба заборавити ни квалитетно опште образовање из свих области знања (историја, географија, ликовна уметност, музичка култура итд).
 
Гимназија се налази у самом центру града и располаже са 26 савремено опремљених учионица, фискултурном салом, библиотеком и рачунарским центром. Гимназију похађа преко 670 ђака у 28 одељења (7 одељења по години и то – енглеско, француско, руско, немачко, одељење за класичне језике, италијанско/шпанско и кинеско/јапанско). Први страни језик заступљен је са 5 часова недељно, а други страни језик са три часа недељно. У Филолошкој гимназији ради 97 наставника,од којих 14 магистара и 4 доктора наука. Настава се одвија  у две смене.