Први разред

I-1 ЕНГЛЕСКО ОДЕЉЕЊЕ

 

 

I-2 ФРАНЦУСКО ОДЕЉЕЊЕ I-3 РУСКО ОДЕЉЕЊЕ
I-4 НЕМАЧКО ОДЕЉЕЊЕ

 

 

I-5 КЛАСИЧНО ОДЕЉЕЊЕ I-6 ИТАЛИЈАНСКО – ШПАНСКО ОДЕЉЕЊЕ
   
I-7 КИНЕСКО – ЈАПАНСКО ОДЕЉЕЊЕ