Школски одбор

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА, ШК. 2018/2019.

1. Ноел Путник, проф. класичних језика, Филолошка гимназија, председник

2. Драгана Р. Милановић, проф. српског језика, Филолошка гимназија

3. Ана Јанковић, проф. француског језика, Филолошка гимназија

4. Петар Арбутина, представник Савета родитеља

5. Топлица Тошић, представник Савета родитеља

6. Снежана Вујовић Савић, представник Савета родитеља

7. Бранислава Пенезић, представник локалне заједнице

8. Ружица Станојев, представник локалне заједнице

9. Бранка Миленковић, представник локалне заједнице